fbpx

Restauracja i Hotel Leśny Dwór

dotacje UE

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PRAC


Skaryszew, 30.06.2018 r.

  • RPMA.01.02.00-14-6254/16.

Projekt przewidywał opracowanie innowacyjnej metody produkcji tradycyjnych wyrobów regionalnych z udziałem gości obiektu w oparciu o nowoczesne, ekologiczne metody wytwarzania uwzględniające starodawne receptury oraz produkty bazowe pozyskiwane metodami naturalnymi. „Leśny Dwór” jest obiektem restauracyjno- helowym o trzygwiazdkowym standardzie, zlokalizowanym w niedalekim położeniu miasta Radom, w gminie Skaryszew. Na duży potencjał biznesowy obiektu składa się kilka czynników, w pierwszej kolejności jest to obszar cenny przyrodniczo i historycznie, oraz spójna i jasna strategia rozwoju firmy, łącząca ze sobą trzy główne aspekty: ekologiczny, ekonomiczny i społeczny. Docelowo obiekt ma być innowacyjnym ośrodkiem wypoczynkowo- konferencyjnym, a punktem przewagi konkurencyjnej ma być uruchomienie produkcji zdrowej, lokalnej żywności w oparciu o tradycyjne receptury regionalne, w wytwarzaniu której będą mogli brać udział klienci docelowi- goście obiektu. Wnioskodawca zakłada, że wynikiem projektu mogą być innowacje techniczne, technologiczne, ekologiczne, marketingowe, produktowe i społeczne. Tak szerokie spectrum wymaga profesjonalnej wiedzy z różnych dziedzin, stąd też Projekt ma szansę na realizację jedynie we współudziale Jednostki Naukowej, posiadającej interdyscyplinarną wiedzę.

Wartość projektu: 144 900,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 99 981,00 PLN
Procent dofinansowania: 69.00%

Skaryszew, 30.04.2018 r.

  • RPMA.03.01.02-14-8353/17

Projekt dotyczył opracowania strategii rozwoju firmy i marki Leśny Dwór. Fakt rodzinności firmy determinuje wiele wyzwań, które jeśli są dobrze zaplanowane, mogą stać się źródłem przewagi konkurencyjnej. Obecnie firma zrealizowała prace B+R, w wyniku których opracowane zostały innowacje technologiczne, dzięki którym możliwe jest wprowadzenie do oferty nowych wyrobów – produktów spożywczych produkowanych metodą tradycyjną z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego regionu Szlaku Jakubowego. W zamyśle Wnioskodawcy jest zatem stworzenie marki, która kojarzona będzie z wrażliwością społeczną i zaangażowaniem na rzecz rozwoju regionu historycznie bogatego. Strategia rozwoju firmy powinna zatem uwzględniać fakt rodzinności firmy i jej wrażliwości społecznej, oraz zrównoważony rozwój w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Leśny Dwór ma szansę, żeby zaistnieć na mapie miejsc wartych odwiedzenia. Niebawem planuje się rozbudowę kompleksu hotelowego, który będzie wykorzystywał dobrodziejstwa regionu (np. cenna i bogata w minerały woda). Przedmiot doradztwa ujęty we wniosku ma się przyczynić do rozwoju firmy z poszanowaniem wartości, które firma pielęgnuje od początku swojego istnienia. Usługa została zlecona wyspecjalizowanej, akredytowanej zgodnie z wymogami konkursu Instytucji Otoczenia Biznesu wyłonionej na zasadach konkurencyjności.

 

ARCHIWUM


Skaryszew, 11.07.2017 r.

Niniejszym informujemy o rozpoczęciu postępowania wyboru Wykonawcy projektu RPMA.03.01.02-14-8353/17 pn. „Opracowanie strategii rozwoju firmy i marki Leśny Dwór w ramach bonu na doradztwo”. Wybór nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MSP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MSP”, typ projektu „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw- poprzez udzielanie bonów na doradztwo”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Radom, 31.07.2017 r.

Niniejszym informujemy o zakończonej procedurze wyboru wykonawcy IOB.
Wykonawcą został Instytut Doradztwa z siedzibą w Krakowie.

 


Skaryszew, 06.02.2017 r.

„Niniejszym informujemy o rozpoczęciu postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Osi priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w ramach projektu Bon na innowacje pn. „Wzrost konkurencyjności Firmy Leśny Dwór poprzez nawiązanie współpracy z Jednostką Badawczą w celu opracowania technologii ekologicznego wytwarzania regionalnych produktów spożywczych z udziałem klientów docelowych” nr RPMA.01.02.00-14-6254/16.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Skaryszew, 03.04.2017 r.

Niniejszym informujemy, że wykonawcą usługi została Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa info@mazovia.edu.pl

 

Znajdź nas na:
Unknown